Успешно приключи пилотният проект на Фондация „Пространство за танц” – „Въведение в танца”, реализиран съвместно с ученици от гимназиалния курс на 21 СОУ „Христо Ботев” – гр.София.

Учениците получиха базисна информация за същността, историята и тенденциите в съвременния танц по света и в България, която беше съчетана и с възможност за индивидуален и сетивен опит на участниците в танца.

Copyright © 2024 Dance Space Foundation. All rights reserved.
Created by Optimall Solutions