„Въведение в танца” – проект на фондация „ПРОСТРАНСТВО ЗА ТАНЦ”

Успешно приключи пилотният проект на Фондация „Пространство за танц” – „Въведение в танца”, реализиран съвместно с ученици от гимназиалния курс на 21 СОУ „Христо Ботев” – гр.София.

Учениците получиха базисна информация за същността, историята и тенденциите в съвременния танц по света и в България, която беше съчетана и с възможност за индивидуален и сетивен опит на участниците в танца.

Програмата има за цел по атрактивен и любопитен начин с много визуални материали да създаде представа за съвременния танц, да разшири общата култура на учениците и да ги стимулира да намерят място за изкуство в техния живот.

Освен теоретичните презентации, учениците участваха и в практически занятия, в които се запознаха с някои принципи на импровизацията, демонстрирани от професионални танцьори, както и направиха първи стъпки в уличния танц.

Проектът беше радушно посрещнат от ръководството и голяма част от учителския състав на 21 СОУ „Христо Ботев” и се радваше и на любопитството на по-малките ученици.

Програмата ще продължи през следващата учебна година

„Въведение в танца” е реализиран с подкрепата на Национален фонд култура, по програма „Публики” 2013 г.

„Въведение в танца” – проект на фондация „ПРОСТРАНСТВО ЗА ТАНЦ”

Успешно приключи пилотният проект на Фондация „Пространство за танц” – „Въведение в танца”, реализиран съвместно с ученици от гимназиалния курс на 21 СОУ „Христо Ботев” – гр.София.

Учениците получиха базисна информация за същността, историята и тенденциите в съвременния танц по света и в България, която беше съчетана и с възможност за индивидуален и сетивен опит на участниците в танца.

Програмата има за цел по атрактивен и любопитен начин с много визуални материали да създаде представа за съвременния танц, да разшири общата култура на учениците и да ги стимулира да намерят място за изкуство в техния живот.

Освен теоретичните презентации, учениците участваха и в практически занятия, в които се запознаха с някои принципи на импровизацията, демонстрирани от професионални танцьори, както и направиха първи стъпки в уличния танц.

Проектът беше радушно посрещнат от ръководството и голяма част от учителския състав на 21 СОУ „Христо Ботев” и се радваше и на любопитството на по-малките ученици.

Програмата ще продължи през следващата учебна година

„Въведение в танца” е реализиран с подкрепата на Национален фонд култура, по програма „Публики” 2013 г.
fond kultura logo

„Въведение в танца” е реализиран с подкрепата на Национален фонд култура, по програма „Публики” 2013 г. и 2014 г.

fakti partner

Copyright © 2024 Dance Space Foundation. All rights reserved.
Created by Optimall Solutions