„КАК ДА „ЧЕТЕМ“ ТАНЦА“

Съвременен танц  и  публика, проблеми на комуникацията

Проект на Фондация „Пространство за танц“

Програмата на Фондация „Пространство за танц – „Как да четем танца“  е образователна програма, ориентирана към  студенти от специалности, които ги предопределят като бъдещи медиатори на съвременна култура и образование в обществото (филологии,  педагогика, журналистика, културология, философия и др.) Той е част от дългосрочната, комуникационна и образователна програма на Фондацията – „Следвай танца“, която има за цел разширяване на обществените представи за съвременен танц, информиране и убеждаване на конкретни публики не само в културната и естетическата, но и в социалната значимост на съвременния танц.

Програмата е насочена към развенчаване на мита за неразбираемост, недостъпност и неяснота на съвременното изкуство, който е бариера за неговото възприемане и се фокусира върху това как „превеждаме“ литературния текст в танцово движение и как „превеждаме“ танцовия образ в текст. Дава инструменти на зрителя / медиатора, критика/ - как да разчита съвременната танцова форма чрез  разчитане на нейните компоненти:  стил, метод, техника, употреба на пространството, структура, образна символност, кодове и др.

Предвидени са  три презентации, съдържащи теоретична част, визуални материали, демонстрация на живо с танцьори и дискусия.  Входът за лекциите е свободен.

„Танцът отвъд невинността“  ще разгледа основни аспекти на съвременното танцово мислене и ще набележи  някои инструменти за анализ на танцовата творба. Лекцията ще бъде придружена с видео-прожекция и примери от „Орфей и Евридика“ на Пина Бауш.

Дата – 28.02.2017 г,  18.00 ч, в театралния салон на СУ „Св.Св. Климент Охридски“. 

„Археология на екстаза“ – ще бъдат разгледани естетическите, поетични, идейни и метафизични измерения на танца.

Дата – 28.03.2017 г,  18.00 ч, в театралния салон на СУ „Св.Св. Климент Охридски“.

Водещ на двете лекции е изтъкнатата съвременна българска хореографка и автор на статии и книги за съвременния танц – Мила Искренова.

„Less is more – влияние на източната дзен религиозно-философска традиция“  ще бъде разгледана линията дума-жест-образ през призмата на абстракцията и минимализма в съвременния танц

Дата – 25.04.2017 г,  18.00 ч, в театралния салон на СУ „Св.Св. Климент Охридски“.

Лектори -  Боряна Сечанова, водещ български съвременен хореограф, художествен ръководител на Балет „Арабеск“  и гл.ас.д-р Петър Пламенов , културолог, критик, преподавател в Софийския университет.                 

Цел на тази програма е съвременният танц да бъде припознат от образованите млади хора като комуникативна материя, като пространство на свобода, игра и съучастие на зрителя.

Проектът е подкрепен по програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“ .

Медиен партньор – „ФАКТИ БГ“.

„КАК ДА „ЧЕТЕМ“ ТАНЦА“

Съвременен танц  и  публика, проблеми на комуникацията

Проект на Фондация „Пространство за танц“

Програмата на Фондация „Пространство за танц – „Как да четем танца“  е образователна програма, ориентирана към  студенти от специалности, които ги предопределят като бъдещи медиатори на съвременна култура и образование в обществото (филологии,  педагогика, журналистика, културология, философия и др.) Той е част от дългосрочната, комуникационна и образователна програма на Фондацията – „Следвай танца“, която има за цел разширяване на обществените представи за съвременен танц, информиране и убеждаване на конкретни публики не само в културната и естетическата, но и в социалната значимост на съвременния танц.

Програмата е насочена към развенчаване на мита за неразбираемост, недостъпност и неяснота на съвременното изкуство, който е бариера за неговото възприемане и се фокусира върху това как „превеждаме“ литературния текст в танцово движение и как „превеждаме“ танцовия образ в текст. Дава инструменти на зрителя / медиатора, критика/ - как да разчита съвременната танцова форма чрез  разчитане на нейните компоненти:  стил, метод, техника, употреба на пространството, структура, образна символност, кодове и др.

Предвидени са  три презентации, съдържащи теоретична част, визуални материали, демонстрация на живо с танцьори и дискусия.  Входът за лекциите е свободен.

„Танцът отвъд невинността“  ще разгледа основни аспекти на съвременното танцово мислене и ще набележи  някои инструменти за анализ на танцовата творба. Лекцията ще бъде придружена с видео-прожекция и примери от „Орфей и Евридика“ на Пина Бауш.

Дата – 28.02.2017 г,  18.00 ч, в театралния салон на СУ „Св.Св. Климент Охридски“. 

„Археология на екстаза“ – ще бъдат разгледани естетическите, поетични, идейни и метафизични измерения на танца.

Дата – 28.03.2017 г,  18.00 ч, в театралния салон на СУ „Св.Св. Климент Охридски“.

Водещ на двете лекции е изтъкнатата съвременна българска хореографка и автор на статии и книги за съвременния танц – Мила Искренова.

„Less is more – влияние на източната дзен религиозно-философска традиция“  ще бъде разгледана линията дума-жест-образ през призмата на абстракцията и минимализма в съвременния танц

Дата – 25.04.2017 г,  18.00 ч, в театралния салон на СУ „Св.Св. Климент Охридски“.

Лектори -  Боряна Сечанова, водещ български съвременен хореограф, художествен ръководител на Балет „Арабеск“  и гл.ас.д-р Петър Пламенов , културолог, критик, преподавател в Софийския университет.                 

Цел на тази програма е съвременният танц да бъде припознат от образованите млади хора като комуникативна материя, като пространство на свобода, игра и съучастие на зрителя.

Проектът е подкрепен по програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“ .

Медиен партньор – „ФАКТИ БГ“.
 
Copyright © 2024 Dance Space Foundation. All rights reserved.
Created by Optimall Solutions