Фондацията има неправителствен, неполитически и нерелигиозен характер.

Основните цели на Фондацията са да насърчава, съдейства и подпомага развитието на танцовото изкуство и в частност на съвременния танц в България.  

За постигане на целите си, Фондацията ще:

  • Работи за създаване на пространство и материална база за съвременен танц в България;
  • Продуцира, представя и разпространява съвременни танцови продукции в страната и чужбина с акцент върху българските танцови спектакли;
  • Стимулира новаторските творчески търсения и изследователска дейност в областта на съвременния танц;
  • Организира и подпомага инициативи за повишаване на професионалната квалификация на творците в областта на съвременния танц;
  • Развива младежки и детски програми за привличане и образование на най-младото поколение в областта на танцовото изкуство;
  • Работи за привличане на по-разнообразни аудитории към съвременния танц;
  • Създава архив за българското танцово изкуство,  информационна база и библиотека за съвременен танц и изкуства.
Copyright © 2024 Dance Space Foundation. All rights reserved.
Created by Optimall Solutions