Въведение в танца 2014 - 2015

„Въведение в танца 2014/2015“ . е продължение и надграждане на успешно реализираната през 2013/2014 г програма на Фондация „Пространство за танц“. Тя бе реализирана с ученици от 21 СОУ „Христо Ботев“ в столицата с подкрепата на Национален фонд Култура по програма „Публики“.

Програмата е замислена като дългосрочна работа на специалисти в областта на съвременния танц с училищата с цел да се създаде активно и позитивно ориентирано към съвременния танц и изкуства младо поколение. Проектът съчетава теоретична презентация, която чрез интересни видеоматериали, запознава учениците с възникването на съвременния танц, с основни личности и тенденции в него както и със съвременния танц в България..В практическата й част се дава възможност на участниците да се докоснат до съвременния танц чрез различни артистични практики. Това разширява общата култура на учениците и им осигурява възможност за ранен досег с изкуствата.

Програмата среща подкрепата на ръководството на 21 СОУ „Христо Ботев“ вече втора година и благодарение на проявения интерес от ученици от прогимназиалния курс в тазгодишното издание бе адаптирана и за 6-те класове на училището. Според анализа на ръководството и учителите на 21 СОУ заниманието с танц може да намери място в образователно-възпитателния процес в училище под формата на свободно избираема подготовка или в допълнителните занимания по физическо възпитание и спорт.

Очаква се програмата да бъде продължена и разширена през следващата учебна година.

Въведение в танца 2014 / 2015

„Въведение в танца 2014/2015“. е продължение и надграждане на успешно реализираната през 2013/2014 г програма на Фондация „Пространство за танц“. Тя бе реализирана с ученици от 21 СОУ „Христо Ботев“ в столицата с подкрепата на Национален фонд Култура по програма „Публики“.

Програмата е замислена като дългосрочна работа на специалисти в областта на съвременния танц с училищата с цел да се създаде активно и позитивно ориентирано към съвременния танц и изкуства младо поколение. Проектът съчетава теоретична презентация, която чрез интересни видеоматериали, запознава учениците с възникването на съвременния танц, с основни личности и тенденции в него както и със съвременния танц в България..В практическата й част се дава възможност на участниците да се докоснат до съвременния танц чрез различни артистични практики. Това разширява общата култура на учениците и им осигурява възможност за ранен досег с изкуствата.

Програмата среща подкрепата на ръководството на 21 СОУ „Христо Ботев“ вече втора година и благодарение на проявения интерес от ученици от прогимназиалния курс в тазгодишното издание бе адаптирана и за 6-те класове на училището. Според анализа на ръководството и учителите на 21 СОУ заниманието с танц може да намери място в образователно-възпитателния процес в училище под формата на свободно избираема подготовка или в допълнителните занимания по физическо възпитание и спорт.

Очаква се програмата да бъде продължена и разширена през следващата учебна година.
fond kultura logo

„Въведение в танца” е реализиран с подкрепата на Национален фонд култура, по програма „Публики” 2013 г. и 2014 г.

fakti partner

Copyright © 2024 Dance Space Foundation. All rights reserved.
Created by Optimall Solutions