"Невидимата река на София" е уличен танцов проект на Фондация "Пространство за танц", който ще започне от 17:30 часа в двора на ул."Дякон Игнатий" №19, след което ще продължи по самата улица и ще завърши в Градската градина пред Народен театър "Ив.Вазов" в столицата.
Проектът се реализира със съдействие на Министерство на културата, Държавен музикален и балетен център-София, съобщиха от Столична община.

Танцовият спектакъл "Невидимата река на София" в откритото пространство на нашия град е за потока от енергия, генериран от човека в ежедневния градски живот – как хората се срещат, взаимодействат, как използват тялото си и обкръжаващата ги среда. Как се създава неспиращото движение на града.

Проектът изследва и отношението и емоциите, които предизвиква един непознат град в един творец, среща различни гледни точки по темите „движение”, „промяна”, „устойчивост” и предлага едно различно тълкуване на идеята за споделянето, споделяне не на истории за един град, а споделяне на емоции, породени от самия град.

За реализирането на проекта са поканени работещата в Холандия хореографка от израелски произход Лиат Магнези и композиторът Петър Дундаков. Поканата към Лиат Магнези за хореограф на проекта е следствие на интереса към нейната работа в подобен род проекти и по-конкретно поради широкия отзвук, който получи спектакълът MaProject във Вилнюс през 2009 г., като част от програмата на „Вилнюс – европейска столица на културата”, в който тя участва като хореограф и съинициатор на проекта.

Магнези работи по този проект съвместно с българския композитор Петър Дундаков, с когото са работили заедно и върху други проекти в Холандия и Израел. Магнези насочва вниманието си върху географския факт, че София е една от малкото европейски столици, която не е пресечена от пълноводна река и е заобиколена от планини. Това поражда идеята за създаването на „Невидимата река на София” чрез средствата на изкуството.

Фондация „Пространство за танц” подкрепя кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата - 2019 година.

Copyright © 2022 Dance Space Foundation. All rights reserved.
Created by Optimall Solutions