Фондация "Пространство за танц" представя

kulturni novini

СЪБИТИЕТО

„Невидимата река на София” – уличен танцов проект на Фондация „Пространство за танц”

Хореография - Лиат Магнези – Холандия,
Музика – Петър Дундаков,
Перкусии - Димитър Семов
В изпълнение на танцьори от Балет „Арабеск”

Кога: 27.09.2013, петък, 17.30 ч
Къде: Дворът (ул. "Дякон Игнатий” 19) и градинката на Народния театър „Ив.Вазов”
Вход: свободен

Проектът е съфинансиран по програма „Сподели София” на Столична община за 2013 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.

Фондация „Пространство за танц” подкрепя кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата - 2019 г."

Проектът се реализира с любезното съдействие на Министерство на културата, Държавен музикален и балетен център - София. Медиен партньор - ФАКТИ БГ


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Танцовият спектакъл „Невидимата река на София” в откритото пространство на нашия град е за потока от енергия, генериран от човека в ежедневния градски живот – как хората се срещат, взаимодействат, как използват тялото си и обкръжаващата ги среда. Как се създава неспиращото движение на града.

Проектът изследва и отношението и емоциите, които предизвиква един непознат град в един творец, среща различни гледни точки по темите „движение”, „промяна”, „устойчивост” и предлага едно различно тълкуване на идеята за споделянето, споделяне не на истории за един град, а споделяне на емоции, породени от самия град.

За реализирането на проекта са поканени работещата в Холандия хореографка от израелски произход Лиат Магнези и композиторът Петър Дундаков. Поканата към Лиат Магнези за хореограф на проекта е следствие на интереса към нейната работа в подобен род проекти и по-конкретно широкият отзвук, който получи спектакъла MaProject във Вилнюс през 2009 г., като част от програмата на „Вилнюс – европейска столица на културата”, в който тя участва като хореограф и съинициатор на проекта. Магнези работи по този проект съвместно с българския композитор Петър Дундаков, с който са работили заедно и върху други проекти в Холандия и Израел. (“Birds echo”, “Gazing my fall”).
Първият поглед на Магнези към София насочва вниманието й върху географския факт, че София е една от малкото европейски столици (наред с Мадрид) която не е пресечена от пълноводна река. София е заобиколена от планини. Това поражда идеята за създаването на „Невидимата река на София” чрез средствата на изкуството.

Метафорично погледнато реката обединява в себе си идеята за динамиката и промяната. Реката никога не е една и съща, тя постоянно се променя, постоянно тече и въпреки това остава.

Нашият проект ще представи „река”, създадена чрез движението на хората в града, петима танцьори и един музикант (перкусии) , които ще предизвикат публиката да ги следва. Проектът избира да работи с метафората на реката и да създаде чрез средствата на движение и звук инсталация – движещ се спектакъл в откритото пространство на града, който да сподели с публиката. Спектакълът сам по себе си има характер на споделяне, в който публиката бива интегрирана не само като пасивен зрител, но и като участник. Следвайки изпълнителите при преместването им из града зрители и изпълнители се превръщат в движещ се поток. С този „поток” целим да генерираме енергия, която ще премине през танцьорите и гласа на певеца към публиката и ще я поведе по пътя на представлението. Този път започва от ул. „Дякон Игнатий”. Публиката ще бъде напътствана да следва движението, звука и гласа.

Представлението „Невидимата река” ще започне от вътрешния двор на ул. ”Дякон Игнатий” 19 (където се помещава библиотеката на Френския културен институт) и се използват различните пространства в него като витрините, които го заобикалят от двете им страни (отвън и отвътре), стълбите, както и самият двор. Това ще позволи създаването на различни композиции, които публиката ще вижда от различни гледни точки. В тях тя ще бъде принудена понякога да се навежда, да се повдига на пръсти, да се обръща назад, да погледне отгоре или отдолу, отвън или отвътре. От двора изпълнителите ще поведат публиката да ги следва по ул. ”Дякон Игнатий” до градинката на Народния театър ”Иван Вазов”. Там ще се състои финалната композиция, събираща отново изпълнители и публика заедно.

Чрез създаването на този път от последователи, се създава една въображаема линия на течаща река. В нея ще има обособени пресечни точки, в които изпълнителите ще включат в действието и публиката, като ще могат да споделят помежду си истории, задават въпроси и т.н.

От гледна точка на изследването на движението и формата хореографът и танцьорите ще експлоатират принципа „леещото се движение” в скалата между ограничено и свободно движение, както и принципите на задържане на енергията и освобождаване. Споделяйки танца в тази форма, публиката ще бъде насърчена да участва активно както във визуалното възприятие на спектакъла, така и в споделянето на това възприятие.

Проектът „Невидимата река на София” представлява колаборация между български и интернационални артисти, представлявани от Фондация „Пространство за танц” – България и хореографката Лиат Магнези – Холандия.

За предлагания проект „Невидимата река на София” ще бъде създадена авторска музика както и звукова партитура от композитора Петър Дундаков. В „Невидимата река на София” композиторът ще смеси живото изпълнение на перкусиите с електронно обработена партитура, представяща звуковата “река” на града и човекът в него.

Чрез това сътрудничество, освен гледни точки външни и вътрешни към нашата Столица, се споделя и международен опит между творци от двете държави както и между творците и обитателите на нашия град, които се превръщат в публика и участници в „невидимата река” на София.

Copyright © 2022 Dance Space Foundation. All rights reserved.
Created by Optimall Solutions